Dodirnite blagajnu

Novotusovoj blagajni su potrebne osobe koje uzrokuju na¹e poslovanje, a njihovi prihodi prema¹uju one koje je odredilo Ministarstvo financija.

U sustavu dana potrebno je izdati potvrdu za neki proizvod koji je kupio korisnik, koji zatim izaziva pritu¾bu kupcu, a za ¾enu koja uzrokuje poslovnu aktivnost to je preduvjet za prolazak Poreznog ureda.

Za to je korisno ispisati dnevna fiskalna dnevna izvje¹æa i mjeseèna fiskalna mjeseèna izvje¹æa. Fiskalno izvje¹æe (ili dnevno ili mjeseèno je pismo koje se izdaje preko blagajne, koje ukljuèuje moguænosti kao ¹to su smjer i porezne stope u danom trenutku (dan ili cijeli mjesec, s odreðenim poreznim stopama i prodajom od poreza. Svrha je takvog izvje¹æa prikazati dnevne ili mjeseène bruto dohotke, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Kada ispisati izvje¹æa blagajne?

Kao ¹to se dogodilo, postoje dva naèina fiskalnih izvje¹æa: dnevno i mjeseèno. Kako navode imena, izvje¹æa iz blagajne se dostavljaju svakodnevno i jednom mjeseèno, na kraju.

Dnevno fiskalno izvje¹æe stavlja se na dan prodaje, njegov rezultat ili do 24:00 sata. Takoðer ga je moguæe tiskati kasnije, ali prije prve prodaje sljedeæeg dana. Meðutim, s onima koji su prisutni, ispis nakon 24:00 æe biti drugaèiji datum. Dnevno fiskalno izvje¹æe pokazat æe nam kolièinu prodanih fiksnih proizvoda na taj dan.

Porezna uprava takoðer treba mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Mjeseèna fiskalna izvje¹æa moraju se izvr¹iti na ciljnom mjesecu do ponoæi, prije prve transakcije u drugom danu koji predstavlja posljednji mjesec. Mjeseèno izvje¹æe je tekst tiskan na blagajni, a to su sva prethodno tiskana dnevna izvje¹æa. Takvo izvje¹æe pokazuje nam usporedbu rezultata u realnom mjesecu. Mjeseèno izvje¹æe sastavlja se samo jednom u svibnju.

Meðutim, ako æe se dnevno ili mjeseèno izvje¹æe obaviti nakon ponoæi, prije nego ¹to æe i prva prodaja na izvje¹æu biti jo¹ jedan trenutak, nema se èega uznemiriti, jer nema potrebe za podno¹enjem rje¹enja o posljednjem pitanju.