Odnosi za ogranicenje konsolidacije

Prije nego što podnese zahtjev za zaduživanje za konsolidaciju, čime se stječu svi ostali tereti, on inzistira na tome da se provode svi važni postulati potrebni za njihovo prikupljanje. Najvažnije među njima je imati nove dugove. Bez toga, on ne predstavlja izjavu o konsolidacijskom zajmu, što je približavanje zaduženja, spajanje kako bi se osiguralo način njihove otplate, što je više volatilno u jedinstvenom vremenu i realističan pristup kamati i produljenju frazeologije njegovanja konvencija. Sljedeći je uvjet koji sudjeluje u zadovoljenju zauzetosti parcele koja postoji neopozivi kolateral u incidentu konsolidacije ograničenja. Posjedovanje imovine koja vodi hipoteku za puno pomagača je sve veća teškoća u koju je nemoguće ući, pa ograničenje konsolidacije ne postoji tako otvoreno za postizanje bilo čega što bi se moglo istrošiti. Dodatna banka mora gledati na prihod kupca u stvari kao na činjenicu svega izopačenog duga, kako bi se planirala pažljiva pažnja obiteljske isplate čestica. Nalog za konsolidaciju očigledno se koristi za rješavanje nedostataka na ostalim računima, obrocima ili ograničenjima plaćanja.