Preventivni testovi krvi u djece

Simptomi koje ¾elim su razlièiti. Tu su nesvjestica, pretjerana slabost, povraæanje. Ima vi¹e simptoma koji su prikladni u umovima ljudi. Povezuje se s oticanjem stopala i ruku (osobito tijekom ljeta, krvarenjem zubnog mesa ili ¾garavicom u trudnoæi. Takoðer, ako u odgovarajuæem razdoblju ne bismo imali problema s trenutnim: lijekovi protiv ¾garavice su ¹iroko dostupni, naravno tijekom trudnoæe, bojimo se uzimanja bilo kakvih lijekova, sjetiv¹i se da u broju mjeseci svaka trudnoæa negativno utjeèe na pravi razvoj djeteta. Kako se nositi s sada¹njim lo¹im neugodnostima na dobar i pouzdan naèin?

Za¹to je goru¹ica u trudnoæi tako èesto? To je posljednje vino progesterona koje maternicu èini vjenèanim oploðenim jaja¹cem, a kasnije poma¾e u odr¾avanju trudnoæe. Osim toga, on ima i svoje negativne uèinke, odnosno fistulacijski sfinkter koji zatvara usta od jednjaka do ¾eluca. Tako, opu¹tajuæi mi¹iæe ¾eluca (obogaæene klorovodiènom kiselinom i probavnim enzimima, koje normalno trebaju prelaziti iz jednjaka u ¾eludac i crijeva, istièu se potisnute rastezanjem maternice i vraæaju se natrag u jednjak. I to doista dovodi do ¾garavice, koja gori u ¾ivotu i iza grudne kosti, kiselog gorkog dodatka u ustima, a ponekad èak i povraæanja.

Kako bi se sprijeèili simptomi ¾garavice u trudnoæi, u sada¹njem uspjehu koliko je jaka primjena lijekova za ¾garavicu dostupna bez recepta u ljekarni. To je samo provjera na letku ili se pobrinite da ljekar zna je li model lijeka takoðer dodatni tretman za trudnice. Uvijek u uspjehu oklijevanja posljednjem modelu lijeka, mo¾ete poèeti s nekoliko poku¹anih i testiranih domaæih lijekova za borbu protiv ¾garavice. Dakle, uèinkovito smanjiti simptome ðumbira goru¹ica (tako da samo u sluèaju ðumbir kolaèiæe, kao i èajevi, kamilica, menta i laneno sjeme. Pijenje svje¾eg, nemasnog mlijeka takoðer je uèinkovit oblik.

Kao ¹to znate, prevencija je bolja nego izlijeèiti, dakle dati povratnu informaciju o rezultatima èije æe ukidanje pomoæi u prevenciji ¾garavice:

¾uti i plavi sir,gazirana piæa,masna, pr¾ena, zelena i zaèinjena jela,slatki¹i,kava i crni èaj,alkohol,cigarete