Umjetna oplodnja sennik

®elja za zapoèinjanjem obitelji èesto se obvezuje ne samo da donosi odluke o braku, nego da je djeca, odnosno pro¹iriti obitelj. Na¾alost, u mnogim je sluèajevima lo¹e za drugim razlozima i trebalo bi se podvrgnuti lijeèenju ili se treba odluèiti o umjetnoj oplodnji.

Postoje zapravo mnogi razlozi za primjenu metoda in vitro od strane parova. To znaèi ¾ivjeti, na primjer, opstrukcije jajovoda, problemi s induciranjem ovulacije kod osobe ili relativno niske parametre mu¹kog sjemena. Ponekad, i unatoè mnogim studijama, pokazuje da lijeènici nisu u moguænosti utvrditi uzrok neplodnosti, kao i provoditi odgovarajuæe oblike njezina djelovanja. Kada razlièite metode oplodnje ne uspiju, parovi se uglavnom odluèuju za umjetnu oplodnju, tj. Onu koja se izvodi izvan reproduktivnog sustava ¾ene. Sastoji se od kombinacije, u laboratorijskim uvjetima, sperme i jajne stanice. Od posljednje vrste, rje¹enja èesto imaju heteroseksualne parove, koji, unatoè mnogim nastojanjima, nisu uspjeli dovesti do prirodne oplodnje. Ova metoda podi¾e mnogo kontroverzi, no za mnoge parove koji ¾ele imati potomstvo je cijeli izlaz.

Takoðer je vrijedno spomenuti da prilikom upravljanja takvom metodom treba odrediti da li æemo dobiti od sperme na¹eg supruga ili donorske sperme. Èesto, zdravlje partnera iskljuèuje ovu idealnu priliku. Prvi datum struènjaka ovisi o detaljnom medicinskom upitniku, a oba partnera odgovaraju na njena pitanja. Ako je lijeèenje bilo ranije, trebali biste dati i sve medicinske dokumentacije. Lijeènik obièno pregledava ¾enu zahvaljujuæi ultrazvuku, a takoðer joj donosi niz novih testova. I morate ukljuèiti sjeme koje ste istra¾ivali, a osim toga, kupite preporuku sljedeæem struènjaku, na primjer urologu. Sljedeæi posjet donosi procjenu rezultata najnovijih istra¾ivanja i odabira odreðene metode oplodnje. Èesto, takoðer su potrebni i dodatni testovi, poput virolo¹kih testova, kojima su podvrgnuti oba partnera. Tada nastaje priprema za oplodnju, to jest hormonsku stimulaciju ¾ene. Sljedeæa faza je prikupljanje i sperme mu¹karca i ¾enskih jaja¹aca. U laboratoriju, struènjaci kombiniraju stanice s spermom. Zahvaljujuæi tome nastaju zametci, koji kasnije, koristeæi pogodan kateter, orijentiraju se na ¾ensko tijelo. Nakon otprilike dva tjedna, trebali biste iæi na pretra¾ivanje.